همایش ها

در حال دریافت مرتبه علمی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرضا اصغری
سید مجید مرتضوی
علیرضا سمیع
داخلی:337 05132230772
05132230772
  • سایر شماره های منتشر شده