فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ارتباط و همزیستیِ دادگاه‌های مختلط (بین‌المللی‌شده) با دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ملی  PDF
  حسین میر محمد صادقی , علی رحمتی
  بازدید: 660
  کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی  PDF
  فضل الله فروغی , محمدهادی صادقی , بهرام اخوان کاظمی , محمد میرزایی
  بازدید: 497
  رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه  PDF
  سید ابراهیم قدسی , ابراهیم رهنمازاده
  بازدید: 56
  چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی  PDF
  باقر شاملو , سیداحمد سجادی
  بازدید: 291
  عدالت توافقی بیمه‌مدار در پرتو سیاست جناییِ بیمه‌نگر  PDF
  مهرداد رایجیان اصلی , سیدمنصور میرسعیدی , نعیم سهامی
  بازدید: 342
  تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن‌ها در امور کیفری  PDF
  منصور رحمدل
  بازدید: 49
  واکاوی مادۀ 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی  PDF
  کاظم خسروی , رضا دانشورثانی , عبدالرضا اصغری
  بازدید: 77
  تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی‌های پلیسی در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا  PDF
  غلامحسن کوشکی , پیمان دولتخواه پاشاکی
  بازدید: 58
  طرح جلد  بدون عنوان
  طرح جلد طرح جلد
  بازدید: 36
  اطلاعات پشت جلد  PDF
  اطلاعات پشت جلد اطلاعات پشت جلد
  بازدید: 27