فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • پیش‌بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن  PDF
  حسین غلامی , مهری برزگر
  بازدید: 286
  ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران  PDF
  مرتضی محمودی , محمدعلی بابایی , سیده بنی حسینی
  بازدید: 227
  انگ‌زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت‌گرایی کیفری  PDF
  عباس منصورآبادي , محمد کاظم زارع
  بازدید: 150
  بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی  PDF
  فاطمه حصار پولادی , مهین سبحانی , مجتبی جانی پور
  بازدید: 139
  محاکمۀ غیابی در دادگاه ویژۀ لبنان در سنجۀ حقوق بشر بین‌المللی  PDF
  محمد خلیل صالحی , حسن خسروشاهی
  بازدید: 118
  جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران  PDF
  جمال بیگی
  بازدید: 193
  ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ  PDF
  شهرام زرنشان , محمد شجاعی نصرآبادی
  بازدید: 168
  تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و جنایت تجاوز  PDF
  هیبت الله نژندی منش , وحید بَذّار
  بازدید: 146
  اطلاعات پشت جلد مجله  PDF
  اطلاعات پشت جلد مجله اطلاعات پشت جلد مجله
  بازدید: 410
  طرح جلد  بدون عنوان
  طرح جلد طرح جلد
  بازدید: 123