علمی-پژوهشی
2251936x
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دکتر سیدحسن وحدتی شبیری
دکتر محمد امامی
محمدامین انسان
علی برهان زهی
05132230772
05132230772
مشهد مقدس-حرم مطهر- دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1. مجله آموزه های فقه مدنی بر اساس مجوز کمیسیون بررسی نشریات کشور از بهار و تابستان 1389دارای درجه علمی- پژوهشی گردیده است. مقالات دانشجویان گرامی بدون استاد راهنما پذیرش و ارزیابی نمی گردد. 2. ایمیل های ارسالی از سوی سامانه نشریات ممکن است به (spam) هرزنامه ایمیل نویسندگان وارد شود لذا نویسندگان از چک کردن این بخش غافل نشوند. این مجله در وبگاه‌های زیر قابل دسترسی است: www.magiran.com/razavi و www.noormags.ir و www.sid.ir www.civilica.com و www.isc.gov.ir

تاریخچه مجله

تاریخچه و اهداف و چشم انداز مجلات : اين نشريه تا از سال 1380 بصورت يكي از ويژه نامه هاي مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (الهيات و حقوق) منتشر مي شد. با توجه به لزوم اخذ درجه علمي براي اين نشريه مجله مذكور بصورت دو فصلنامه و زير نظر سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مستقل شروع به انتشار كرد و با تصويب كميسيون بررسي نشريات علمي كشور در پاییز و زمستان 1390موفق به دريافت درجه علمي پژوهشي شد اهداف و چشم انداز: الف: ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان، و علاقه مندان. ب: معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه. ج: ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور. د: طرح مسائل علمی نو و کسترش مرزهای دانش. ه: ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه. و: انتشار و انتقال یافته های علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته های اساتید، دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا. ز: کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، در ارتباط با تنگناهای پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور.

کانون و حوزه

فقه معاملات-حقوق مدنی- فقه و حقوق

هیات تحریریه

محمدامامی-احمدباقری-محسن جهانگیری-محمدحسن حائری-محمدتقی فخلعی-محمدصادق موسوی-سیدبوالقاسم نقیبی-

ناشر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آستان قدس رضوی

حمایت کنندگان

آستان قدس رضوی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اخلاق انتشار

نشریات باید درصدد انتشار مقالات علمی – پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه باشند. نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند. منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریه است: 1) تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ: قوانین کپی رایت می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد. 2) تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات:‌ تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود. 3) محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود. 4) رعایت منافع اشخاص: امکان استفاده از نتایج سایر تحقیقات باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود. مسؤلیت اخلاقی داوران: 1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه مجله در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات؛ 2- سرعت عمل در ارزیابی مقالات ارجاع شده به آن‌ها؛ 3- محرمانه بودن اطلاعات مقالات ارجاع شده از سوی نشریه؛ 4- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛ 5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله؛ 6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی. مسؤولیت اخلاقی نویسندگان: 1- ارائه مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه؛ 2- ارائه داده های خام مورد استفاده در مقاله در صورت نیاز؛ 3- اصالت مقاله ارائه شده؛ 4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده؛ 5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب در متن مقاله و کتابنامه؛ 6- ذکر پشتیبان‌های مالی؛ 7- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقاله توسط نویسندگان در صورت مشاهده در هر مرحله از فرایند بررسی آن.