مقالات ارسالی از سوی دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکتری می بایست به همراه استاد راهنما با درجه دکتری یا عضو هیئت علمی ارسال گردد.

نحوه دسترسی به متن مقالات و آرشیو مجلات

 (پست شد: 2016-08-04)
جهت دریافت متن مقالات مجلات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و نیز دسترسی رایگان به آرشیو مجلات به صفحه اصلی سایت و از منوی سمت راست سایت با عنوان: (مشاهده مجلات) وارد شوید
http://razaviac.aqr.ir
1 - 1 (1)