نگاهی نو به روایات "سبعه احرف"

داود خلوصی, مرتضی ایروانی نجفی, سهیلا پیروزفر

چکیده
روایات «سبعه احرف» ازجمله مهم‌ترین احادیث حوزه علوم قرآن و به‌ویژه در حوزه قرائات هستند که نوع جهت‌گیری و برخورد با آن‌ها، گرایش‌های گوناگونی را نسبت به مسئله قرائات و منشأ شکل‌گیری و نیز ارزش آن‌ها ایجاد نموده است. عده‌ای با معتبر دانستن این روایات، منشأ اختلاف در قرائات را وحی و "من عندالله" دانسته و در مقابل گروهی با مردود دانستن آن از جهت متن و سند و با تکیه‌بر منابع و مبانی خود، قرائت حقیقی و نازل از سوی خداوند را واحد می‌دانند. دسته‌بندی،تحلیل و تاریخ گذاری این روایات نشان می دهد که صدوراین دست از روایات ابتدا در جهت اشاره به این مطلب بوده که آیات قرآن دارای بطون ولایه های مختلف معنایی است و ارتباطی به نزول چندگانه الفاظ قرآن از سوی خداوند ندارند؛ ولی همین احادیث در ادوار بعد بخاطر قداست بخشیدن به قرائات گوناگون، توسط گروهی از تابعین مورد استفاده قرار گرفته و با تغییراتی در الفاظ و عبارات وارد حوزه قرائات شده اند.


کلمات کلیدی
قرائات، سبعه احرف،تحلیل متنی-تاریخی

بازدید: 74
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )