استکبارستیزی نگاهی به نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری از دیدگاه قرآن

عزیز خالقی بایگی

چکیده
مفهوم سلطه در قرآن کریم با عبارات مختلف و واژه های گوناگونی چون ظلم، بغی، حرص، سبیل، تعدّی، کبر، علوّ آورده شده و نفی سلطهگری و مذمّت سلطهپذیری و احکام آنها، مضمون آیات زیادی از قرآن قرار گرفته است. در این زمینه مباحثی چون مفهوم و حقیقت سلطه، اشاره‌ای به مفهوم مثبت سلطه،پی‌آمدها و اثرات سوء سلطه‌گری، راه رهایی از زیر بار سلطه‌گران، شیوه‌های استکبارستیزی و بیان مقصود از برتری اسلام و غلبه بر تمام ادیان، مطرح می‌شود.
این نوشتار با بهره‌گیری از رهنمود‌های راسخان در علم، اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و دیدگاه‌های برخی مفسّران و تبیین کنندگان آیات الاحکام در حوزه های فقهی، حقوقی و سیاسی در حد امکان، به تبیین و رهیافت موضوعات فوق می پردازد.
آگاهی از جنبه‌های مثبت سلطه مانند کبریایی و سلطنت مطلقه الهی، ولایت پیامبر(ص) و اولی‌الامر(ع)، تفوّق وسلطه بعضی افراد در تعامل خدمات تخصّصی بر بعضی دیگر، همچنین آشنایی با آثار سوء سلطه‌گری، راه رهایی از سلطه پذیری و شیوه استکبارستیزی،ضروری وارزشمند است.
هدف، بهره‌مندی بیشتر از رهنمودها و آموزه‌های قرآنی نسبت به آثار شوم سلطه‌گری و شیوه‌های مؤثّر استکبار‌ستیزی بخصوص برای مرتبطان و کارگزاران سیاست خارجی است.
از آنجا که ارتباطات واشتراک منافع ملت ها بسیار وسیع و نیرنگ و شیطنت‌های جهان‌خواران که امروزه با رنگ و لعاب‌های علمی و دلسوزمآبانه‌ی حقوق بشری، فریبنده شده، لزوم آگاهی مسلمانان و به خصوص کارگذاران سیاست خارجی را از آموزه‌ها و رهنمودهای قرآن کریم واقعی‌تر می سازد.


کلمات کلیدی
سلطه; سلطه گری; سلطه‌پذیری; قرآن کریم

بازدید: 88
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )