واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

مرضیه فضلی نژاد, حسين افسردير, ابوالفضل خوش منش

چکیده
بحث «انساء» در آیه 106 بقره، مطرح شده است. آنچه از سیاق آیه و فضای نزول سوره بر می‌آید این است که منظور از انساء، تأخیری است که در حکم تغییر قبله رخ داده و مستندات تاریخی نیز حاکی از همین موضوع است. زیرا اولاً، یهودیان از طریق بشارت پیامبران خودشان می‌دانستند که پیامبر(ص) به دو قبله نماز می‌خواند و ثانیاً پیامبر(ص) خود نیز مدتی در انتظار تغییر قبله بودند، اما علیرغم عدم تمایل برخی از یهودیان نسبت به تغییر قبله، خداوند آیات 105 و 106 سوره بقره را در جهت تثبیت و اطمینان خاطر پیامبرش نسبت به تغییر حکم قبله نازل کرد. تفاوت نسخ و انساء نیز در این است که در نسخ از ابتدا، موقت بودن حکم مشخص نیست؛ ولی در انساء مشخص است.


کلمات کلیدی
انساء، نسخ، سیاق، تأخیر، تغییر قبله

بازدید: 77
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )