تأثیر نگرش مثبت به زندگی در بهبود روابط همسران از نگاه قرآن و حدیث

علی کرمی, علی کرمی

چکیده
بر اساس آموزه‌های اسلامی، زندگی سالم از نگرش مثبت نشأت‌گرفته است که بر عواطف و رفتارها تأثیر مثبت می‌گذارد و روابط همسران بر اساس این نگرش و عواطف، بروز و ظهور می‌یابند؛ چراکه مثبت نگری، از زیرساخت‌های عواطف است که بیماری‌های روحی-روانی را کاهش می‌دهد و همسران را متقاعد به رفتاری مطابق با ارزش‌های دینی می‌نماید که در بهبود روابطشان بسیار موثر است. از سوی دیگر، آموزه‌های اسلامی بسيارى از مشکلات زناشویی و تلخى‏های زندگی را بسته به نوع نگرش همسران می‌داند که با نگرش منفی، اختلافات همسران چالش آفرین می‌شود ولى با نگرش مثبت، همان مشکلات؛ همدلی و همکاری می‌آفریند، آن را زمینه‌ای برای رشد یکدیگر دانسته و از هر بلایی متناسب با آن، درس می‌گیرند، چون با اعتقاد به مبدأ و معاد، نگرششان این است که خداوند مى‏خواهد آنان را آزمایش کند. به‌همین واسطه ظرفیت وجودی‌شان به‌قدری وسعت می‌یابد كه، آگاهانه و عاشقانه پذیرای بلاها و ناگوارى‏های زندگی می‌شوند.


کلمات کلیدی
کلیدواژه: ایمان؛ نگرش مثبت؛ نگرش منفی؛ روابط همسران؛ خانواده در اسلام.

بازدید: 151
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )