عوامل اثر گذار در روحیه استکباری فرعون با تاکید بر تفسیر الکاشف

غلامحسین کمیلی

چکیده
انسان ها همگی بر فطرت توحید زاده می شوند و با توجه به قدرت انتخابی که ذات مقدس الهی از روی حکمت به آنان داده است با دو راه مواجه می شوند «إمّا شاکرا و إمّا کفورا» یا با انتخاب خردمندانه خویش، در راه ترسیم شده از جانب خداوند متعال که مایه سعادت است قرار می گیرند و یا با انتخاب نادرست و نسنجیده خویش ، ضلالت و گمراهی را بر می گزینند. پژوهش پیش روی با بهره گیری از قرآن کریم، دیدگاه مفسران و اندیشمندان و با تاکید بر دیدگاه های تفسیری علامه محمد جواد مغنیه در الکاشف، بدنبال تبیین عوامل اثر گذار در روحیه استکباری و استبدادی فرعون است. در این جستار بر آنیم که بدانیم چه عواملی باعث طغیان و سرکشی فرعون گردیده تا اندازه ای که ادّعای الوهیت نموده! ظلم و ستم و پایمال نمودن حقوق مردم را شیوه و منش خویش قرار داده است. نتیجه این پژوهش بدست آوردن قاعده کلی و عوامل زمینه ساز در شکل گیری روحیه و رفتار مستکبران و جنایتکاران تاریخ خواهد بود که می تواند عبرتی برای آیندگان باشد که خود در این دام خطرناک نیفتاده و از سویی تقویت گر مستکبران و زور گویان جهانی قرار نگیرند و با وحدت و یکپارچکی و اطاعت پذیری از رهبران آسمانی مانع سرکار آمدن و سلطه فرعونهای زمانه شوند.


کلمات کلیدی
عوامل قرآنی - اثر گذار - روحیه استکباری - فرعون - الکاشف

بازدید: 139
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )