بررسی تأثیر عنصر مذهب درجرح و تعدیل راویان شیعه در آثار رجالی ذهبی

حسن نقی‌زاده, سمانه فتحی

چکیده
در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت راویان مشترکی قرار دارند که همواره پذیرش احادیث آنان با ملاحظه‌ی تفاوت مذهبی آن‌ها، مورد توجه رجالیان بوده است. در این راستا، از جمله مباحث مورد نظر رجالیان اهل سنت، بررسی مذهب راویان شیعه و اثبات یا نفی عدالت آنان بوده است. برخی از نفی عدالت و در نتیجه بی‌اعتباری احادیث راویان شیعی سخن گفته‌اند؛ در حالی که پیشینیان آنان، عنصر مذهب را دخیل نمی‌دانستند و حجم قابل ملاحظه‌ای از روایاتی را که در سند آنها، راویان شیعی قرار داشتند، بازگو می‌کردند. در این نوشتار نقش عنصر مذهب در داوری چهره شاخص حدیثی رجالی اهل سنت، شمس الدين ذهبی بررسی می‌شود. با تأمل در الفاظ جرح و تعديل‌ به كار گرفته شده در توصیف راويان شیعه چنین به نظر می‌رسد که ذهبی ظاهراً به جرح راویان شیعی به بهانه‌ی مذهب معتقد نیست، بلکه ملاک ضعف راوی نزد وی، وجود نقص‌های دیگری است که به زعم او به صحت حدیث آسیب وارد نموده و از فقدان یکی از شروط راوی حدیث حکایت دارد؛ چنان‌که ذهبی به گفته خودش با بدعت‌های مذهبی منتسب به راویان شیعی مخالفت می‌ورزد.


کلمات کلیدی
مذهب راویان، راویان شیعه، جرح و تعدیل، ذهبی، علم رجال.

تمام متن:
PDF
بازدید: 124
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )