پژوهشی دربایسته‌های راهبردی زندگی ایمانی با تأکید بر حدیث «لایستکمل العبد حقیقةالایمان حتی...»

محمد میرزایی

چکیده
زندگی ایمانی نوعی کنش انتخابی، آگاهانه، حساب‌شده و شکیبانه‌ای است که بر اندیشه توحید استوار است. زندگی مذکور دارای قواعد و آموزه‌های عملی- اخلاقی فراوانی است و به لحاظ اهمیت و ضرورت هر یک دارای مراتب گوناگونند. بازه زمانی زندگی ایمانی بین مرگ زودرس فردا تا زندگی ابدی دنیوی دارای قبض و بسط است. نقطه نهایی زندگی ایمانی که بیانگر فلسفه زندگی انسان است از نگاه حدیث[معصوم] به عنوان یکی از دو ثقل اکبر، در گرو سه چیز است. این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است در صدد بیان و تبیین جایگاه محورهای سه‌گانه از منابع کتابخانه‌ای در کلام آل‌الله است. شناختِ بنیادین، هدایت‌جویانه و عمل‌زا، اولین بایسته زندگی ایمانی است. برنامه‌ درست مبتنی بر شناخت، دومین ضرورت اجتناب‌ناپذیر زندگی ایمانی در کلام اهل بیت (ع) است. پایداری در اندیشه توحیدی و شکیبایی در انجام آموزه‌ها و اجرای برنامه‌ها، سومین بایسته اجتناب‌ناپذیر زندگی ایمانی در کلام آل الله است. دستیابی به زندگی مزبور بدون موارد سه‌گانه یاد شده امکان پذیر نیست.


کلمات کلیدی
اهل بیت(ع)، زندگی ایمانی، حدیث، شناخت، برنامه، بردباری

تمام متن:
PDF
بازدید: 176
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )