تحلیل تطبیقی سیمای الهی در تورات و احادیث توحیدی امام رضاعلیه السلام از بُعد مکان و گزاره های مکان انگار

سید علی سجادی زاده, سید علی دلبری, محمد میرزایی, علی اکبر نودهی

چکیده
سبک تطبیقی هر چند از پیشینه دراز دامنی بهره مند نبوده، ولی در درک درست مفاهیم و معارف، بسیار ارزشمند و کارآمد است؛ به ویژه اگر واکاوی این شیوه، در عرصهِ معارفِ توحیدی دو کیش و آیین باشد. از این رو اهتمام پژوهش پیش روی در گام اول، به گردآوری گزاره های سیمای الهی در بُعد مکانداری در دو نگره تورات و احادیث توحیدی امام رضاعلیه السلام به روش کتابخانه ای معطوف گشته و در قدم بعدی به صورت مختصر -از باب اینکه گفته اند: «خیر الکلام ما قلّ و دلّ»- به ارائه تحلیلی از این فیشها همت می گمارد. دو مورد از مهمترین نتایج آن، به روش توصیفی-تحلیلی، عبارتنداز: اولا آموزه های تورات و احادیث توحیدی رضوی علیه السلام، در حیطه مسئله پیش رو، از جامعه آماری بالایی بهره مند بوده که می توان لااقل به بیش از صد مورد در تورات بر مکاندار بودن خداوند و چهل حدیث رضوی علیه السلام، در فرامکانی حضرت حق، اشاره کرد. ثانیا تعالیم تورات در تشبیه خداوند به آفریده ها، مکاندار بودن خداوند و لوازم آن، با معارف توحیدی امام رضاعلیه السلام سراسر ناهمگون است؛ از آن رو که تورات کنونی، قالب ریزی خدایی در دستور کارش قرار گرفته که دست، پا، صورت، کمر، فراز، فرود، پیدایی و غیره دارد که پذیرش آنان، به مکانداری خداوند منجر می شود؛ درحالیکه در معارف رضوی علیه السلام، خداوند از این موارد و از اصل شباهت به چیزی، پالایش شده و بلند مرتبه تر از آن دانسته می شود.


کلمات کلیدی
امام رضاعلیه السلام، روایات توحیدی رضوی علیه السلام، تورات، تطبیق، فرامکانی خداوند، لوازم مکانداری خداوند.

تمام متن:
PDF
بازدید: 119
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )