تحلیل سندی و محتوایی مبنای حدیثی شریعت و طریقت و حقیقت

سید حسین سید موسوی

چکیده
شناخت منابع ديني جهت دريافت ديدگاه صحيح ديني نیازمند دقت ويژه‌اي است. در این ميان درك صحيح كلام نبوي پس از قرآن كريم اهميت خاصي دارد. برخي از تعابير از قول پيامبر اعظم(ص) مطرح مي‌شود، در حالي كه صدور آن از ايشان در هاله‌اي از ابهام است. از جمله آن گفتارها جمله "الشَّریعَةُ اَقْوَالی و الطَّریقَةُ أفعالی و الحقیقَةُ أحوَالِی" است كه در ميان محدثين و عرفاي متأخر سيد حيدر آملي عارف قرن هشتم شهرت يافته است. با بررسی سند روایت و تحلیل محتوای آن به همراه سیر تاریخی حدیث در آثار عرفانی می یابیم که اين كلام از تعابير عرفا است، نه از پيامبر اسلام(ص). نیز عزیز الدین نسفی براي اولين بار این کلام را از قول پیامبر(ص) مطرح کرده است. بعد از او سید حیدر آملی آن را به پيامبر(ص) نسبت داده و به طور گسترده در آثارش آورده است. در حالي كه اصطلاحات شريعت، طريقت و حقيقت قرنها پس از رحلت پيامبر عظيم الشأن در ميان مسلمين رايج گرديده است.


کلمات کلیدی
پیامبر(ص)، شريعت، طريقت، حقيقت،

تمام متن:
PDF
بازدید: 132
ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )